Úvod

Existujú len dva testy dobre prežitého života, ako raz poznamenal L. Ron Hubbard: „Dosiahol človek to, čo zamýšľal? A boli ľudia radi, že žil?“ Ako svedectvo k prvému testu je tu celý súbor jeho životného diela, ktorý zahŕňa viac než 5 000 písomných dokumentov a 3 000 prednášok o Dianetike a Scientológii, zaznamenaných na magnetofónových páskach. Dôkazom pre to druhé sú desiatky miliónov jedincov, ktorých životy sa preukázateľne zlepšili, pretože on žil. Sú to viac než tri milióny detí, ktoré vďaka objavom L. Rona Hubbarda v oblasti vzdelávania vedia teraz čítať. Sú to milióny mužov a žien oslobodených od zneužívania drog vďaka objavom L. Rona Hubbarda v oblasti drogovej rehabilitácie. Je to viac než 40 miliónov ľudí, ktorí boli ovplyvnení jeho nenáboženským morálnym kódexom a je to mnoho miliónov ďalších, ktorí jeho dielo považujú za duchovný základ svojich životov.

I keď je L. Ron Hubbard najznámejší práve kvôli Dianetike a Scientológii, nie je jednoduché zaradiť ho do nejakej kategórie. A ak už  nič iného, tak jeho život bol príliš pestrý a jeho vplyv príliš  široký. Napríklad v južnej Afrike existujú domorodci kmeňa Bantuktorí nevedia o Dianetike a Scientológii nič, ale poznajú L. Rona Hubbarda ako pedagógaTaktiež existujú robotníci z tovární v Albánsku, ktorí ho poznajú iba vďaka jeho administratívnym objavom, deti v Číne, ktoré ho poznajú iba ako autora ich morálneho kódexu a čitatelia tuctov rôznych jazykov, ktorí ho poznajú vďaka jeho románom. Takže nie, L. Ron Hubbard nie je človek, ktorého možno jednoducho niekam zaradiť, a určite nezapadá do populárnych mylných predstáv o „zakladateľovi náboženstva“ ako o rozjímajúcej postave, ktorá žije v ústraní. Avšak, čím viac človek spoznáva tohto muža a to, čo dosiahol, tým viac si začína uvedomovať, že to bol presne ten typ človeka, ktorý nám mal priniesť Scientológiu – jediné dôležité náboženstvo, ktoré bolo v dvadsiatom storočí založené.

To, čo Scientológia ponúka, zodpovedá tomu, čo by sme očakávali od takého človeka, ako. L. Ron Hubbard. Pretože Scientológia neposkytuje iba úplne jedinečný prístup k našim najzákladnejším otázkam – Kto sme? Odkiaľ sme prišli a Čo je naším osudom? – ale poskytuje aj nemenej unikátnu technológiu na dosiahnutie vyššieho duchovného vedomia. Takže, čo by sme očakávali, že bude zakladateľa takéhoto náboženstva charakterizovať? Nepochybne by mal byť výnimočný, inklinujúci k ľuďom, obľúbený u nich, dynamický, charizmatický a nesmierne schopný v mnohých oblastiach. Presne tým všetkým L. Ron Hubbard je.

Pravdou je, že ak by pán Hubbard skončil hoci i po jedinom zo svojich mnohých úspechov, napriek tomu by  mal dnes byť oslavovaný. Napríklad s nákladom 38 miliónov výtlačkov  beletristických diel, medzi ktorými sú tak monumentálne bestsellery ako Bojisko Zem, Strach a séria Misia na Zemi, je pán Hubbard nesporne jedným z najuznávanejších a načítanejších autorov všetkých čias. Jeho romány získali niektoré zo svetovo najprestížnejších literárnych ocenení a on bol veľmi pravdivo popisovaný ako „ jeden z najplodnejších a najvplyvnejších autorov dvadsiateho storočia“.

Medzi inými smermi výskumu pán Hubbard rozvinul a kodifikoval administratívnu technológiu, ktorá je v súčasnej dobe používaná vo viac než štyroch tisícoch organizácií po celom svete, vrátane medzinárodných korporácií, charitatívnych organizácií, politických strán, škôl, mládežníckych klubov a stoviek malých firiem. Taktiež medzinárodne uznávané vzdelávacie metódy pána Hubbarda používajú tisíce akademických inštitúcií, zatiaľ čo jeho nemenej uznávaný program drogovej rehabilitácie sa ukázal byť päťkrát účinnejší než iné takéto programy.

Avšak akokoľvek je tento zoznam pôsobivý, žiadne posúdenie L. Rona Hubbarda nie je úplné bez určitého porozumenia tomu, čo sa stalo jeho životným dielom: Dianetike a Scientológii. Scientologická cirkev, ako svetovo najefektívnejšia sila, ktorá uskutočňuje pozitívne zmeny, predstavuje duchovnú slobodu pre milióny ľudí na celom svete. Pochádzajú zo všetkých profesií, všetkých kultúr a všetkých spoločenských vrstiev. Navyše, keď niekto hovorí o objavoch L. Rona Hubbarda, ktoré sa týkajú ľudskej mysle a ducha, hovorí v podstate o filozofických základoch všetkého, čo L. Ron Hubbard dokázal: lepšie vzdelanie, mestá bez zločinu, školy bez drog, stabilné a etické organizácie a kultúrna obroda pomocou umenia. To všetko a ešte viac je umožnené vďaka objavom obsiahnutým v Dianetike a Scientológii.

Nasledujúce stránky sú zamerané na to, aby čitateľovi ponúkli určitú predstavu o L. Ronovi Hubbardovi a jeho úspechoch v mnohých oblastiach, ktoré jeho dielo obsiahlo. Vzhľadom na to, že on sám vždy meral úspech myšlienky podľa jej funkčnosti, je tento fakt v celej tejto online publikácii zdôrazňovaný. Ale vďaka rozsahu toho, čo dosiahol – ako spisovateľ, pedagóg, humanista, administrátor a umelec, žiadne takéto spracovanie nemôže byť kompletné. Koniec koncov ako môže človek na niekoľkých tuctoch stránok zdieľať význam niekoho, kto tak hlboko ovplyvnil takéto množstvo ľudí. No aj tak, tento stručný portrét človeka a jeho diela, je podaný v duchu toho, čo on sám prehlásil :“Keby boli veci lepšie známe a bolo by im lepšie porozumené, my všetci by sme viedli šťastnejšie životy“.

Celý životopis L. Rona Hubbarda nájdete tu. Viac o pánovi Hubbardovi si môžete prečítať v encyklopédii v angličtine.