Študijná technológia

„CIEĽOM JE UROBIŤ ČLOVEKA OBRATNÝM V POUŽÍVANÍ A STAVBE SLOV A JAZYKA TAK, ŽE BUDE VEDIEŤ SVOJE POJMY A MYŠLIENKY VYJADROVAŤ JASNE A ZROZUMITEĽNE, A TAK, ŽE BUDE MôCŤ POROZUMIEŤ MYŠLIENKAM A POJMOM OSTATNÝCH.“ – L. RON HUBBARD

Tvárou v tvár tejto akademickej kríze prezentoval L. Ron Hubbard svoje vzdelávacie metódy. Čerpal približne zo štyroch desaťročí pedagogických skúseností a tieto metódy predstavujú prvé komplexné pochopenie skutočných bariér, ktoré stoja v ceste efektívnemu učeniu. Pán Hubbard ďalej rozvinul presnú technológiu, ako tieto bariéry prekonať a taktiež ako sa učiť a používať akýkoľvek súbor znalostí.

Ako celok je jeho príspevok v tejto oblasti známy ako študijná technológia a poskytuje prvý funkčný prístup k výučbe študentov, ako sa učiť. Ponúka metódy na rozpoznanie a vyriešenie všetkých ťažkostí v osvojovaní si materiálov, vrátane predtým nepoznanej bariéry, ktorá je koniec koncov príčinou všetkých zlyhaní pokračovať v danom smere štúdia. Z krátka, táto študijná technológia pomáha komukoľvek, aby sa naučil čokoľvek, a ukázalo sa, že dosahuje, všade tam, kde je použitá, jednotné a nemenné výsledky. Pretože je založená na základoch spoločných každému, nezáleží na tom z akých ekonomických, kultúrnych alebo rasových vrstiev daný človek pochádza. Môže byť používaná každým, bez ohľadu na jeho vek. Vskutku, tri autoritatívne texty na túto tému Základná študijná príručka, Študijné schopnosti pre život a Učenie ako sa učiť sa v podstate líšia iba spracovaním materiálov. Prvý je určený pre teenagerov a dospelých, zatiaľ čo druhý je pre mladších čitateľov a tretí ponúka základy študijnej technológie deťom vo veku od ôsmich do dvanástich rokov. Dôležité je, že sa študijné techniky pána Hubbarda ukázali ako účinné na základných školách, tak isto ako aj v kanceláriách manažérov medzinárodných spoločností. Vďaka snahám Applied Scholastics International (Medzinárodné aplikované scholastiky) – neziskovej verejnej prospešnej organizácie, ktorá svoju činnosť zasvätila zlepšovaniu vzdelávania na celom svete, je študijná technológia L. Rona Hubbarda v súčasnej dobe používaná vo viac ako tridsiatich šiestich krajinách na všetkých šiestich kontinentoch. Do dnešného dňa sa viac než 3 milióny ľudí na celom svete zúčastnilo 215 projektov Aplikovanej Scholastiky na zvýšenie gramotnosti.

Študijná technológia vo svete

Aplikovaná scholastika: www.AppliedScholastics.org/ a www.AplikovanaScholastika.sk/

Kniha Základná študijná príručka

Kniha UČENIE AKO SA UČIŤ

RENESANCIA VO VZDELÁVANÍ