Fotograf

Jedna z fotiek od L. Rona Hubbarda

Fotograf

Fotografovanie, ako L. Ron Hubbard popísal, znamená „Písanie svetlom“ a charakterizoval spôsob v ktorom, jeho fotografie komunikujú, doslovne.

Bol dychtivý žiak svojho fotoaparátu počas svojej mladosti, jeho kariéra začala efektívne počas 30.-tych rokov dvadsiateho storočia so sériou slávnych štúdií, ktoré urobil počas svojich ciest po Ázii a južnom Pacifiku. Práca bola priamo profesionálna a výhradne zakúpená National Geographic. Po návrate do Spojených štátov pokračoval v pevne profesionálnej dráhe ako foto-žurnalista pre miestne noviny a na voľnej nohe ako fotograf pre širokú škálu národných publikácií. Medzi najpozoruhodnejšie z jeho neskorších prác bola publikácia pre nadšencov lietania z názvom The Sportsman pilot.So začiatkom jeho spisovateľskej kariéry v roku 1933, fotografická kariéra pána Hubbarda sa dostala na druhú koľaj. No jednako, počas jeho posledných rokov sa pravidelne objavoval za fotoaparátom pri svojej práci pre rôzne Európske združenia a  pri fotení svojich najvychvaľovanejších krajiniek južného Anglicka. Fotografie pána Hubbarda tých časov boli tiež vybrané na ukážku boli vybrané do salónu Versailles Salon International d’Art Photographique a následne uverejnené v fotografických kalendároch L. Rona Hubbarda.

V roku 1975 pokračoval vo svojej práci na ostrove Curacao v Netherlands Antilles, kde bolo v priebehu niekoľkých dní po jeho príchode hlásené: „Pán Hubbard so svojou profesionálnou bystrosťou získal zábery aké chcel, jeden za druhým v množstve viac než 7000 fotografií odkedy začal fotografovať na Curacao.“

LRH kniha

Po návrate do Spojených štátov v roku 1976 po tom, ako sa usadil v južnej Kalifornii, jeho fotografická kariéra nabrala úplne nový rozmer: začal trénovať študentov fotografie. Z jeho inštruktážnych prác vzišli opisy všetkých životne dôležitých krokov, ktoré fotograf musí zabezpečiť, aby dosiahol úspešný záber – zahŕňajúc často opomínané úvodné prípravy predstavy alebo predkoncipovanie obrázku. Alebo ako alternatívu, odporúčal fotografom naučiť sa okamžite rozoznať záber. V každom prípade, to čo bolo spoločným pre umeleckú prácu L. Rona Hubbarda a čo zdôrazňoval, že treba „dosiahnuť, aby záber rozprával.“ Ako časť inštruktážneho procesu bolo všetkým študentom udelené výsady k osobnému preskúmaniu ich fotografií L. Ronom Hubbardom. Ku konvenčným bodom kompozície a osvetlenia, pán Hubbard typicky zdôrazňoval veľmi kľúčovú zložku komunikácie: Čo, ak by to bolo možné, by obrázok rozprával? Z jeho inštruktážneho obdobia tiež vychádzajú jeho testovacie meracie procedúry  pre oboje: vybavenie a film a jeho vyjasnenie dlho nepochopeného predmetu – kompozície.

Úplná zbierka jeho fotografického diela bola starostlivo zhromaždená v sérii Photographer: Writing with Light a Images of a Lifetime: A Photographic Biography. Je tam prezentovaných viac než 600 fotografií, od jeho najskorších záberov s jednoduchým Kodak Brownie až po jeho neskoršie dielo v južnej Kalifornii. Samozrejme to zahŕňa niekoľko kolekcií z jeho slávnej séria Čína a ocenené zábery Anglického vidieka.

Fotoaparáty LRH

Zbierka fotografického vybavenia používaného L. Ronom Hubbardom počas jeho šesťdesiatročného obdobia „písania svetlom“.

Pôvodné znenie nájdene na stránke: Photographer