Detoxikácia – Purif

PURIFIKAČNÝ PROGRAM

Objavný originálny drogový výskum pána Hubbarda s pokračujúcim bádaním v neskorších 70. rokoch 20. storočia priniesol na svetlo ďalší záludný problém. Dokonca i roky potom, čo niekto prestal užívať drogy, a po náprave všetkých bezprostredných škôd, zostal bývalý užívateľ drog v riskantnej situácii. Jadrom jeho problému je to, čo pán Hubbard objavil, a to maličké zbytky prijímaných drog uLRH pri moriviaznutých v tukových tkanivách tela. Tieto zbytky sa môžu kedykoľvek aktivovať, čo vysvetľuje jav, ktorý je obvykle nazývaný flashback – návrat halucinačného zážitku nejakú dobu po pôvodnej skúsenosti – a ukázalo sa, že obzvlášť rozrušujú tých, ktorí experimentovali s LSD. Skutočne, dokonca aj roky potom, čo užívali drogy, sa ich skorší užívatelia ocitli na desivých a nepredvídateľných tripoch (zážitky, keď je myseľ človeka pod vplyvom takýchto drog ako napr. LSD). Okrem toho, ako pán Hubbard ďaĺej objavil, pouličné drogy neboli jedinými škodlivými látkami, ktoré sa ukladali v tukových tkanivách. V skutočnosti prakticky každý druh drog, chemické jedy, konzervačné prostriedky, pesticídy a priemyselné odpady, ktoré pravidelne prijímame, sa môžu v tkanivách ukladať a škodiť nám.

Tento objav – a L. Ron Hubbard bol nesporne prvý, kto to rozpoznal – mal ďalekosiahle dôsledky. Vezmime si napríklad, že nasledujúca správa Agentúry na ochranu životného prostredia pripúšťa, že priemerný Američan každý rok skonzumuje nejaké 2 kg pesticídov a pritom vo svojom tele uchováva viac ako 400 potenciálne nebezpečných látok. Čo to všetko znamená, pokiaľ ide o zlé zdravie a skrátený život, to Agentúra na ochranu životného prostredia povedať nedokáže. Jedno je viac ako jasné ako z originálneho Hubbardovho výskumu, tak zo sekundárnych lekárskych štúdií: Tieto toxické látky robia veľa pre to, aby znížili našu schopnosť jednať, myslieť a vnímať. 

Škoda je páchaná týmto spôsobom: Vzhľadom k tomu, že telo je v podstate komunikačný systém, kde mozog pôsobí ako centrála na prevedenie myšlienky na činnosť, môžu byť biochemické látky ničivé – v skutočnosti narušujú normálny vzorec myslenia. Netreba hovoriť, že tieto chemické látky robia veľa pre to, aby spomalili našu schopnosť učenia, našu pamäť a všetko ostatné, čo je potrebné pre našu duševnú pohodu.

Čo je to „PURIF“ – dozviete sa TU.