Pedagóg

„ZÁMER A CIEĽ AKEJKOĽVEK SPOLOČNOSTI, AK RIEŠI PROBLÉM VZDELÁVANIA, JE ZVYŠOVAŤ SCHOPNOSŤ, INICIATÍVU A KULTÚRNU ÚROVEŇ A S TÝM VŠETKÝM ÚROVEŇ PREŽITIA TEJTO SPOLOČNOSTI. A AK SPOLOČNOSŤ NA KTORÚKOĽVEK Z TÝCHTO VECÍ ZABUDNE, NIČÍ SVOJIMI VLASTNÝMI VZDELÁVACÍMI PROSTRIEDKAMI SAMU SEBA.“ – L. RON HUBBARD

„Dnešné deti sa stanú civilizáciou zajtrajška“ napísal v 50. rokoch 20. storočia L. Ron Hubbard. O desaťročie neskôr sa pozorovania pána Hubbarda ukázali byť desivo presné a pokračujúci rozklad mnohých našich inštitúcií sa môže ukázať ako nevyhnutný, pokiaľ nebude zastavené zhoršovanie našich vzdelávacích systémov.

Môžeme citovať niekoľko znepokojujúcich faktov. Viac ako 25 percent všetkých amerických študentov opúšťa alebo absolvuje strednú školu  a nemá základnú schopnosť písať a čítať, minimálne požadovanú počas každodenného života. Americká miera neukončovania stredných škôl sa v oblastiach mestských centier pohybuje približne medzi 30 až 50-timi percentami. Podľa prezidenta Asociácie učiteľov zanecháva svoje profesie do prvých piatich rokov až 50 percent všetkých nových učiteľov, a výsledky testov schopnosti  učiť sa klesli u amerických študentov na úroveň podstatne nižšiu, než bola tá, ktorú dosahovali študenti v polovici 60-tych rokov 20. storočia.

Inde v celom západnom svete sú fakty sotva povzbudivejšie. Britský prieskum sponzorovaný novinami The Sunday Times  napríklad zistil, že 42 percent testovaných nebolo schopných spočítať na jedálnom lístku cenu hamburgera, hranoliek, jablkového koláča a kávy. Okrem toho, každý šiesty z britských obyvateľov nedokázal  na mape sveta správne nájsť Veľkú Britániu.

Celkovo, tieto neradostné čísla prevedené do depresívneho ekonomického scenára s ročnými nákladmi pre podniky so stratovou produkciou a na opätovné vzdelávanie teraz presiahla hranicu 300 miliárd dolárov. A ak do toho zahrnieme faktory hrozivého spojenia medzi negramotnosťou a kriminalitou , svetové zlyhania vo vzdelávaní sa stávajú príliš ponurými na ich úplné vymenovanie.

Pokračujte ďalej na:

Študijná technológia

Kľúč k životu