Humanista

HUMANISTA

Nehľadiac na zbierku technických zázrakov tohto storočia – v medicíne, dopravHumanistae, nukleárnej energii a elektronických komunikáciách – žijeme v spoločnosti, ktorá má vážne problémy. Pod trojitým náporom – zneužívanie drog, kriminalita a morálny úpadok – sa veľká časť tohto sveta skutočne stala pustatinou. Podľa niektorých odhadov začala byť napríklad marihuana najrozšírenejšou trhovou plodinou v Amerike, zatiaľ čo medzinárodné príjmy z ilegálnych drog boli odhadnuté zhruba medzi 500 miliardami a 1 biliónom dolárov. Keď sa k týmto čiastkam pripočíta ďalších 54 miliárd vynaložených na lekárske a psychiatrické drogy, tak nakoniec stojíme pred krízou skutočne planetárnych rozmerov, v ktorej národy Zeme vynaložia viac peňazí na drogy ako na jedlo, oblečenie a bývanie dohromady.

Pritom nečestne nadobudnuté príjmy sú len jedným z merítok súčasných škôd spôsobených zneužívaním drog. Spojenie so zločinom predstavuje ďalší. Podľa štúdií Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických sú traja zo štyroch podozrivých, ktorí boli zatknutí pre násilné činy, pod vplyvom ilegálnych drog. Celkom to predstavuje okolo 1,4 milióna násilných činov ročne…a táto cena je z hľadiska ľudského nešťastia nevypočítateľná.

Tou diskutabilnou príčinou ako zneužívania drog, tak kriminality, je to, čo bolo označené ako „morálna kríza dvadsiateho storočia“ . Tu sú tiež znepokojujúce fakty: Takmer jedna polovica všetkých manželstiev skončí rozvodom, asi 67% všetkých Američanov ochotne pripustí, že by kvôli finančnému zisku klamali, zatiaľ čo 47% priznáva, že by podvádzali, aby urobili rozhodujúcu skúšku. Potom nie je vôbec prekvapujúce, že taká miera vlámaní, sprenevier a všetkých foriem krádeží nakoniec dosiahla epidemické rozmery. Asi 76% všetkých Američanov popísalo túto éru ako „Vek morálneho a duchovného úpadku“.

L.Ron. Hubbard si už od 50tych rokov 20. storočia uvedomoval, kam tento svet smeruje, a preto začal pátrať po spôsobe, ktorým, ako napísal, „človek môže pre seba znova nadobudnúť trochu šťastia, trochu úprimnosti, trochu lásky a láskavosti, s ktorými bol stvorený“.

“Rád pomáham ostatným a považujem za svoju najväčšiu radosť v živote vidieť človeka, ktorý sa sám oslobodil od tieňov, ktoré činili jeho dni temnými.Tieto tiene mu pripadajú tak nepreniknuteľné a tak ho sťahujú dolu, že keď spozná, že sú to tiene a že môže cez ne vidieť, prejsť nimi a byť znovu na slnku, je nesmierne potešený. A obávam sa, že som potešený práve tak ako on.”  – L. Ron Hubbard

Ocenenia L. Ron Hubbarda ako humanistu nájdete tu: link

Pokračujte ďalej na:

Detoxikácia

Cesta ku šťastiu

Náprava zločincov

Drogová rehabilitácia