Knihy o Scientológii

Knihy LRH

Knihy a prednášky o Dianetike a Scientológii

Žiadny výrok necharakterizuje L. Rona Hubbarda viac ako jeho jednoduché prehlásenie, “Rád pomáham ostatným a považujem za svoju najväčšiu radosť v živote vidieť človeka, ktorý sa sám oslobodil od tieňov, ktoré činili jeho dni temnými.”

Ako svedectvo toho sú materiály Dianetiky a Scientológie, ktoré tvoria najrozsiahlejšie dielo informácií, aké bolo kedy zhromaždené o mysli, duši a živote, starostlivo skompilované a kodifikované L. Ronom Hubbardom počas piatich desaťročí výskumu, vyšetrovania a vývoja. Výsledky tejto práce sú obsiahnuté v stovkách kníh a viac než 3000 nahratých prednáškach.

Tieto knihy a prednášky tvoria základ, na ktorom je Scientologický Most k Slobode vybudovaný. V mnoho prípadoch dodal pán Hubbard série prednášok, ktoré bezprostredne nasledovali po vydaní nových kníh, ktoré poskytovali ďalšie vysvetlenie a pochopenie týchto míľnikov.

A kým knihy L. Rona Hubbarda obsahujú zhrnutia prelomov a pokrokov, ktoré sa objavili vo výskume časovej stopy, jeho prednášky poskytujú denný záznam výskumu a vysvetlenie myšlienok, záverov, testov a demonštrácií počas tohto bádania. Vzhľadom k tomu sú práve tieto úplným záznamom celého výskumu, poskytujúc nielen tie najdôležitejšie objavy v Dianetike a Scientológii, ale aj prečo a ako pán Hubbard k nim došiel.

Najvýznamnejším svedectvom L. Rona Hubbarda sú zázraky jeho technológie a milióny priateľov, ktorí sú naďalej nositeľmi tejto technológie k večnosti. Oboje rastú s každým ďalším dňom.

Viac o knihách a prednáškach o Dianetike a Scientológii od pána Hubbarda nájdete aj priamo vo vydavateľstvách Bridge Publications a New Era Publications.

Zdroj: Books and Lectures of LRH