Cesta ku šťastiu

„ŠŤASTIE SPOČÍVA V ZAOBERANÍ SA HODNOTNÝMI ČINNOSŤAMI. ALE JE LEN JEDEN JEDINÝ ČLOVEK, KTORÝ MôŽE S ISTOTOU POVEDAŤ, ČO HO MôŽE UROBIŤ ŠŤASTNÝM – ON SÁM.“ – L. RON HUBBARD

 Cesta ku šťastiu od L. Rona Hubbarda bola preložená do viac ako 18 jazykov a celosvetovo bola distribuovaná v náklade viac ako 50 miliónov výtlačkov.

1. Starajte sa o seba

2. Buďte striedmi

3. Nebuďte promiskuitní

4. Dávajte deťom lásku a pomáhajte im

5. Ctite si svojich rodičov a pomáhajte im

6 . Dávajte dobrý príklad

7. Snažte se žiť v pravde

8. Nevraždite

9. Nerobte nič nezákonné

10. Podporujte vládu, ktorá je vytvorená a koná v záujme všetkých

11. Neubližujte ľuďom dobrej vôle

12. Chráňte a zlepšujte svoje prostredie

13. Nekradnite

14. Buďte dôveryhodní

15. Plňte si svoje záväzky

16. Buďte pracovití

17. Buďte kompetentní

18. Rešpektujte náboženské presvedčenie druhých

19. Snažte sa nerobiť druhým to, čo by ste nechceli, aby robili oni vám

20. Snažte sa zaobchádzať s ľuďmi tak, ako by ste chceli, aby zaobchádzali oni s vami

21. Prekvitajte a prosperujte

Každá kultúra každého veku sa spoliehala na mravný kódex, ktorý poskytuje všeobecné vodítka pre správanie, ktoré prispievajú k spoločenskej harmónii a napomáhajú prežitiu. Hoci sa mnohé z týchto mravných kódexov minulosti nemôžu na konci dvadsiateho storočia zdať zvlášť aktuálne, tak keď boli tieto zákony vyhotovené, tak úplne aktuálne boli. Pomáhali zaistiť pokračovanie rodiny, skupiny a národa. Poskytovali spôsob, ktorým ľudia obhájili základné zásady čestnosti a vzájomnej dôvery. Stručne povedané, mravný kódex zabezpečoval najdôležitejšie princípy, podľa ktorých žili ľudia mierumilovne, úspešne a vzájomne si dôverovali.

Avšak začiatkom 80-tych rokov 20. storočia, ako sa L. Ron Hubbard neskrývane vyjadril, sa svet stal hotovou džungľou. Známky toho boli všade. „Chamtivosť je Boh“, to bol populárny aforizmus tej doby, kým sa pomocou manipulácie s kapitálom a podvodov zarábalo nehorázne imanie. Ak umenie a zábava niečo odrážali, potom 80-te roky znamenali začiatok naozaj príšernej éry nečakaného násilia. Potom, tiež, kto môže zabudnúť na to, čo 80-te roky znamenali v zmysle násilia v centrách veľkomiest, kde sa dvanásť a trinásťročné deti navzájom vraždili absolútne bez akýchkoľvek škrupulí. Odtiaľ pramení mrazivá rezonancia takých termínov ako je „drive-by shooting“ (náhodné strieľanie z auta na ľudí, ktoré človek míňa) a „gang-bang“ (pohlavný styk niekoľkých mužov po sebe s jedinou ženou).

Bolo to teda kvôli tejto scéne, kde chýbala morálka, že L. Ron Hubbard roku 1981 predstavil svoju Cestu ku šťastiu. Je typické, že jeho prístup bol z širokého historického i kultúrneho záberu. Tak ako potrebovali morálny kódex všetky staroveké kultúry, aby im pomohol udržiavať ich štruktúru, vyhlásil, to isté robí aj ten náš; pretože staré hodnoty boli zničené,ale neboli nahradené novými. Mravné normy minulých dôb, ktoré boli založené na náboženstve, vyžadovali vieru, ktorej už veľa ľudí nebolo v súčasnej dobe schopných.. A teória, ako došiel k záveru, podľa ktorých by deti samy prirodzene zaujali morálny postoj, tiež neboli spoľahlivé. A tak napísal Cestu ku šťastiu.

Toto dielo je ojedinelé ako jediný etický kódex zameraný na pragmatickú, vysoko modernú a vysoko cynickú spoločnosť. Ako prvé dielo svojho druhu, ktoré je úplne založené na zdravom rozume a je úplne nenáboženského charakteru, neobsahuje nič iné ako výzvu k zdravému rozumu čitateľov a je určené k tomu, aby im pomáhalo jeho pravidlá skutočne používať vo svojom každodennom živote. Pod mnohými rozdielmi národnostných, politických, rasových, náboženských alebo iných odtieňov si musíme my ľudia, každý z nás ako jedinec, vybudovať svoju cestu životom. Taká cesta, ktorú učí Cesta ku šťastiu, môže byť zvládnutá lepšie, ak sú pravidlá, ktoré prezentuje,známe a dodržiavané.

Život v nemorálnej spoločnosti môže byť ďaleko viac než len jednoducho náročný, keď sú zosmiešňované dokonca aj najzákladnejšie ľudské hodnoty. Proti týmto zadĺženým morálnym trendom obsahuje Cesta ku šťastiu pána Hubbarda 21 jednotlivých pravidiel – každé z nich predstavuje životné pravidlo dôležité v našej celosvetovej obci pre kohokoľvek. Skutočne, v súčasnej dobe je v obehu viac ako 50 miliónov výtlačkov tejto brožúry v 50 krajinách a 18 jazykoch, bez toho by bol koniec na dohľad. Až doteraz dostalo dielo štyri uznania od Kongresu Spojených štátov a bolo nadšene schválené políciou, čelnými predstaviteľmi, podnikateľmi a učiteľmi. Je základom vysoko úspešných kampaní „Dávajte dobrý príklad“ a „Odstráňte drogy zo školských priestorov“, týkajúce sa viac ako 5 miliónov amerických študentov vo viac ako 7000 základných, nižších stredných a stredných školách. Tieto kampane následne dostali odporúčanie od guvernérov viac ako 30 štátov a zároveň od riadiacich pracovníkov štátnych programov proti zneužívaniu alkoholu a drog a od vzdelávacích katedier v stovkách komunít po celých Spojených štátoch.

Tá chvála je veľmi zaslúžená. Jedna škola z Ohia predtým, než sa zúčastnila programu Cesta ku šťastiu, trpela ako problémom každodenného násilia, tak problémom narkománie, zatiaľ čo študenti mali výsledky dosť nízko pod priemernou národnou úrovňou štúdia. Po dvojročnom programe Cesty ku šťastiu, bolo zistené, že sa tieto trendy dramaticky obrátili. Škola bola vyhlásená za bezdrogovú a úroveň štúdia vystúpila pomerne vysoko nad celoštátny priemer.

Podobne, vo výtržnosťami rozvrátenej južnej časti Los Angeles sa zistilo, že distribúcia Cesty ku šťastiu mala hlboké účinky. Napríklad po tom, čo zarytí členovia gangu čítali (alebo im bola čítaná) Cestu ku šťastiu, dobrovoľne odstránili grafity zo 130 budov v ich susedstve a susedom rozdali stovky výtlačkov týchto brožúr. Táto brožúra inšpirovala tiež potravinové akcie a upratovacie akcie, ktoré nasledovali tesne po nepokojoch v Los Angeles v roku 1992 a tie isté znova po zemetrasení v Los Angeles v roku 1994. Jeden vodca z komunity v Los Angeles, ktorý vedie organizáciu Wattových rodičov, povedal: „Rozdávali sme teraz túto knihu asi tak dva, tri mesiace. Okrem tejto konkrétnej knihy sa do našej komunity nedostalo nič iné – a my vidíme zmeny, ktoré musíme uviesť do spojitosti s Cestou ku šťastiu.“

Medzinárodne sa Cesta ku šťastiu pána Hubbarda tiež preukázala ako významný katalyzátor pozitívnych zmien.

21 pravidiel – VIDEÁ.

Medzinárodná nadácia Cesty ku šťastiu TheWayToHappiness.org

Medzinárodné výsledky nájdete TU

Slovenská Cesta ku šťastiu – informácie TU