Drogová rehabilitácia

Rehabilitácia drogovo závislých

Aj keď si bol L. Ron Hubbard dlho vedomý toho, čo drogy potenciálne znamenali ohľadom ľudskej biedy, bola to takzvaná psychadelická (psychadelické drogy ako je LSD, spôsobuje že človek halucinuje) revolúcia 60. rokov 20. Storočia, ktorá ho popudila k najintenzívnejšej práci na túto tému. Jeho uvažovanie bolo jednoduché – žiadny človek nemôže byť duchovne slobodný pokiaľ je spútaný chemickými látkami. Nielen že zneužívanie drog ohrozuje zdravie človeka,LRH vyskum drog ale taktiež jeho rýchlosť v učení, jeho postoje, jeho osobnosť, a jeho celkové duševné vedomie. Skutočne, v roku 1972 po preskúmaní toho, aké nepredstaviteľné škody napáchalo bujaré užívanie drog medzi mládežou z New York City, začal hovoriť o tejto drogovej epidémii ako o pustošivej sociálnej katastrofe. A vzhľadom k tomu čo nasledovalo po tomto psychadelickom desaťrí, vrátane nespútanej spotreby kokaínu a heroínu a všetkého násilia ktoré to sprevádzalo, mal pravdu. Devastácia spoločnosti sa prejavila ako veľmi katastrofálna. Tento problém sa taktiež neobmedzil na pouličné drogy medzi mladými, ale s psychiatrickými a farmaceutickými inštitúciami, ktoré drogy zámerne pumpujú do hlavného prúdu spoločnosti, to skutočne malo dôsledky pre celú kultúru.

Jeho riešením je unikátny drogový rehabilitačný program, ktorý nielen vyriešil to čo drogy znamenali pokiaľ ide o mentálne a duševné oslabenie, vrátane zmäteného spôsobu myslenia a zníženého vedomia, ala taktiež oslovil problém ktorý viedol človeka k tomu aby začal brať drogy. Pretože ako pán Hubbard zistil, pokiaľ tento problém nebol vyriešený, človek stále zostával v pôvodnom stave, pre ktorý boli drogy „riešením“. V rehabilitačnom programe pána Hubbarda je taktiež jedinečným, a obzvlášť je to dôležité s ohľadom na vplyv heroínu a kokaínu, jeho spôsob na odstránenie abstinenčných bolestí. Pri tradičnom riešení jednoduchým nahradením jednej závislosti inou, napríklad metadónom za heroín, stála agónia abstinenčných príznakov dlho v ceste rehabilitácie chronických narkomanov.

Viac o programe Narconon sa dozviete na oficiálnej stránke www.Narconon.org

Ďalšie informácie o programe Drug Free World nájdete tu Nadácia Svet bez drog

DVD Pravda o drogách môžete získať TU.