Filmová tvorba

Kamera LRH

“Každý jednotlivý sektor umeleckých výtvorov“, napísal pán Hubbard, „má svoje vlastné pravidlá.“ Citoval spisovateľské umenie a maľovanie, no konkrétne to adresoval členom kinematografickej jednotky, ktorú vytvoril pre produkciu Scientologických tréningových filmov. To malo za následok mnoho efektov, ktoré boli vytvorené na poli, ktoré hovorí o človeku. Napriek tomu, že vo svojej mladosti stál za kamerou len neformálne, na jar roku 1979 nebol doslova žiadny aspekt tohto predmetu, ktorý by nepreštudoval. Dôkazom toho je jedenásť fundamentálnych textov, ktoré načrtol pri kurze štábu tréningových filmov.

Počas svojho narežíroval 10 filmov, skomponoval 8 diel, bol producentom 10 filmov, bol hercom v štyroch.

Celú jeho tvorbu nájdete tu: imdb.com