Náprava zločincov

NÁPRAVA ZLOČINCOV

Žiadna diskusia o vplyve Cesty ku šťastiu by nebola úplná bez zmienky o programe reformovania zločincov, ktoL. Ron Hubbard pri stanicirý túto brožúru využíva. Tento program, ktorý je známy ako Criminon je ďalej založený na objavoch pána Hubbarda o príčine a prevencii zločinu, ako to určil behom svojej vlastnej práce ako policajný príslušník v Los Angeleskej polícii na konci 40. rokoch 20 storočia. ,,Ak chcete rehabilitovať zločinca´´ napísal, ,,nájdite v jeho minulosti okamžik, keď stratil svoju osobnú hrdosť. Rehabilitujte to a nebudete už ďalej mať zločinca. ´´S Cestou ku šťastiu od pána Hubbarda a s kľúčovými scientologickými princípmi dosahuje Criminon práve toto.

Tento program je opäť unikátny. Podobne ako Narconom sa nespolieha na žiadne lieky a rázne obmedzenia, ale skôr apeluje na to, čo pán Hubbard opísal ako základné dobro vo vnútri všetkých ľudí. Ak sa takýto prístup zdá byť medzi zatvrdnutými zločincami nepravdepodobný, výsledky hovoria sami za seba. 

Ústredie Criminonu v Los Angeles dnes riadi programy vo viac ako 300 väzniciach a nápravných zariadeniach v 39 štátoch. Až doteraz sa programov úspešne zúčastnilo viac ako 3200 väzňov a začali nový život bez zločinu a bez obvyklej recidívy.

V jednom programe pre mladistvých, v ňom bolo bežne znova zatknutých 80 percent mladistvých páchateľov, z tých, ktorí dokončili kurz Cesta ku šťastiu, ich 98 percent nebolo znova zatknutých pre ďalšie trestné činy. V komentári k takej miere bezprecedentného úspechu vrchný sociálny kurátor Daniel O. Black z Butlerova okresného súdu pre mladistvých v Greenville v Alabame prehlásil: ,,Systém spravodlivosti pre mladistvých veľmi potrebuje fungujúci program pre prvý krok, ktorého základom je komunita. Cesta k šťastiu toto prázdne miesto vyplňuje. Začíname zo základnými vecami: dobrým morálnym základom založeným na poctivosti, integrite a dôvere; to je Cesta ku šťastiu.“

To je tiež v zásade súhrn všetkého, za čím L. Ron Hubbard stál v mene humanity. Pravda, tento svet stojí pred mravnou, kriminálnou a biochemickou krízou aká v dejinách nemá obdoby. Je tiež pravda, že ročné štatistiky iba naznačujú príchod ešte neradostnejších rokov. Ale cez všetky svoje slabiny, svoju násilnosť a degradáciu pán Hubbard prehlásil, že človek je viac menej v zásade dobrý a tak, ako nám ďalej hovorí: „Kdekoľvek sa človek snaží, kdekoľvek pracuje, čokoľvek robí, dobro, ktoré koná, nad tým zlom prevažuje.“

CRIMINON INTERNATIONAL – oficálna stránka.