Kľúč k životu

„TO, ČO CHCEME PRI VZDELANÍ, JE NAUČIŤ ČLOVEKA AKO ZÍSKAŤ, OSVOJIŤ SI, POUŽÍVAŤ, ROZVÍJAŤ A ODOVZDÁVAŤ  ZNALOSTI. TO BY MALI BYŤ VŠETKY KROKY, KTORÉ SE TOHO TÝKAJÚ, A TO JE TO, ČO BY SA MALO UROBIŤ, POKIAĽ SA ČLOVEK SNAŽÍ NIEKOHO VZDELÁVAŤ.“ – L. RON HUBBARD

Akokoľvek pozoruhodná je objavná študijná technológia L. Rona Hubbarda, nie je pochýb o tom, že jeho celkový príspevok ku vzdelaniu nie je úplný bez zmienky o jeho kurze Kľúč k životu. Pozadie tohto kurzu veľa vypovedá ako o prístupe pána Hubbarda k problémom, tak o veľkom úpadku vzdelávania behom 60. a 70. rokov 20. storočia.

Ako správne upozornil, v neskorších desaťročiach tohto storočia sa skombinovali tri kultúrne faktory tak, že značne zmenšili našu schopnosť komunikovať. Po prvé sa zrútili všeobecné vzdelávacie normy, pretože nové systémy ignorovali také základy ako je čítanie, písanie a gramatika. Tento úpadok bol potom urýchlený príchodom televízie a ďalej najmä matkami, ktoré svoje deti šupli pred televízor, aby nechali nepretržitý prílev obrázkov slúžiť jednak ako šnúru, ktorou sú deti držané pri televízore, a potom ako opatrovateľka. Nakoniec, a to predovšetkým v 60. rokoch 20. storočia, prišla drogová pohroma, aby ešte viac otupovala mysle televíznej generácie. V dôsledku toho celé generácie už neboli ďalej schopné porozumieť informáciám alebo ich používať. Okrem toho – a tu spočíva prístup pána Hubbarda k problému – tieto triedy zo 60. a 70. rokov neboli schopné využívať jeho skôr vyvinuté vzdelávacie nástroje, jednoducho preto, že nevedeli definovať slová nevyhnutné k plnému pochopeniu kľúčových pokynov. Nebolo to pre nič za nič, že pán Hubbard začal o takýchto študentoch hovoriť ako o ľuďoch, ktorí sú „mimo komunikáciu so životom“.

Oficiálna medzinárodná stránka www.LRonHubbard.org